OPGELET: Vanaf de zomervakantie 2019 zal onze vaste sluitingsmiddag op VRIJDAG MIDDIG IPV op donderdag middag zijn. We zullen dus donderdag middag OPEN zijn en vrijdag middag  GESLOTEN: Gelieve hier rekening mee te houden.

Nieuw in de praktijk:

Sinds  de 1ste november 2018:

- werkt Mieke Van Cruchten-Schmits, ook al ruim 13 jaar werkzaam in twee praktijken als POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) haar volledig contract bij ons. 
- mogen we Petra Peters als onze nieuwe POH verwelkomen, we kijken uit naar een lange, vruchtbare en plezierige samenwerking!

Vanaf 1 mei 2019 hebben we weer voor acht weken een co-assistent in opleiding in de praktijk. Julie Sijmons is een laatste jaars student geneeskunde uit Maastricht. Zij zal, onder onze hoede, zelfstandig spreekuur doen. We vragen jullie medewerking in het opleiden van de volgende generatie artsen!

Sinds 1 juli 2018 hebben we een POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) - Management. Adrienne Steinbusch komt ons ondersteunen in alles wat administratief is. 

Samenwerking:
Sinds 1 september 2017 draait diëtiste Evelien Vogels van Dieet & Leef op vrijdag middag in de praktijk een spreekuur. Om een afspraak te maken gelieve via haar site contact te maken: https://www.dieetenleef.nl/

Volgende vakantie: meivakantie 2019: 

De praktijk is gesloten vanaf maandag 22 april t/m vrijdag 26 april 2019. Praktijkhervatting op maandag 29 april 2019. Waarneming door Huisartsenpraktijk P van de Ven, Daalakkerstraat 24 Horn tel 581345, www.huisartsvandeven.praktijkinfo.nl

OPGELET: Tijdens de vakantiewaarnemingen van onze praktijk en die van onze collegae van Huisartsenpraktijk van de Ven is het extra druk: We danken u alvast van te voren voor uw begrip hiervoor.


Kwaliteit

De praktijk is sinds 2007 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Dit betekent dat de praktijk jaarlijks wordt beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg.

Onder andere uit patiëntenenquêtes zijn de onderwerpen voor verbetering  gehaald en vertaald in verbeterplannen.

In juni 2018 zijn we weer glansrijk geslaagd! Dit jaar gaan we ons onder andere weer inspannen om de bereikbaarheid en kwaliteit te verbeteren.

In mei 2019 vindt er weer een nieuwe beoordeling plaats.

We willen graag continu werken aan kwaliteitsverbetering; we zijn daarom altijd benieuwd naar uw tips/opmerkingen en ook klachten.

We hebben besloten voorlopig geen nieuwe patienten aan te nemen. De vraag naar onze zorg is op dit moment groter dan wat wij kunnen bieden. Onze praktijkvisie is kleinschalig persoonlijk maatwerk en dat kunnen we het beste bieden in de huidige setting.

Als we de lijst weer openstellen zal dat hier gemeld worden.

Huisartsenpraktijk Saes heeft een nieuwe naam: Huisartsenpraktijk Coene

Het zal even wennen zijn: Huisartsenpraktijk Saes heet vanaf 1 januari 2017 Huisartsenpraktijk Coene.

Godfried Saes is gestopt nadat hij 31 jaar als huisarts in Horn werkzaam was.

De praktijk wordt voortgezet door Sarah Coene, sinds 2005 werkzaam in de praktijk.

Anouk Heetkamp, huisarts, zal vanaf die datum werkzaam zijn bij Huisartsenpraktijk Coene.