Electronisch uitwisselen medische gegevens

U kunt toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens met andere huisartsen, de huisartsenpost, de apotheker en het ziekenhuis.
Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.volgjezorg.nl/toestemming 

 
Toestemming geven kan telefonisch bij de assistente of schriftelijk via het onderstaand formulier of via bovengenoemde website
Ook als u geen toestemming geeft, is het goed dat aan ons door te geven.