Huisartsen

Naast het regulier huisartsenspreekuur kunt u bij onze huisartsen, Sarah Coene en Anouk Heetkamp,  terecht voor reizigersadvisering, het plaatsen van spiraaltjes, kleine ingrepen en rijbewijskeuringen. Van half augustus tot eind januari heeft Anouk Heetkamp zwangerschapsverlof, in haar afwezigheid zal Femke Stevens haar werkzaamheden overnemen.
Wij doen geen andere keuringen. Hiervoor kunt u eventueel terecht bij Meditel in Roermond.

De consulttijd is 10 minuten. Dit is bedoeld voor een persoon met een klacht. Indien u meerdere klachten wenst te bespreken of denkt voor een afspraak meer tijd nodig te hebben, kunt u dat bij de assistente kenbaar maken.

Onze praktijk is een opleidingspraktijk in samenwerking met Maastricht University. We hebben regelmatig co-assistenten (laatstejaars geneeskunde) gedurende 8 weken die bij ons werkzaam zijn. Deze kunnen aanwezig zijn tijdens uw consult met de huisarts of zelf het consult doen onder supervisie. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit melden bij de assistente. Anders alvast dank voor uw samenwerking in het opleiden van de volgende generatie artsen!

"de enige genezing is de genezing door vertrouwen"  -Miller