WIJZIGING SLUITINGSMIDDAG

OPGELET: Vanaf de zomervakantie 2019 zal onze vaste sluitingsmiddag op VRIJDAG MIDDAG IPV op donderdag middag zijn. We zullen dus donderdag middag OPEN zijn en vrijdag middag GESLOTEN: Gelieve hier rekening mee te houden.

Actualiteit:

Wandelgroep in Leudal voor mantelzorgers van mensen met dementie: klik op de knop rechts boven.


Zwangerschapsverlof Anouk Heetkamp: 

Dokter Heetkamp is bevallen van haar derde kindje, een zoon, Fijs, en heeft zwangerschapsverlof tot eind januari. Gefeliciteerd aan heel het gezin!  Zij wordt vervangen in deze tijd door Femke Stevens en Joke Meeuwissen. Welkom Femke en Joke!


Het Roer moet om - Zorg voor Samenhang!

Politiek, verzekeraars en zorgverleners moet een andere koers gaan varen! Steun deze oproep - zorg dat zoveel mogelijke zorgverleners en sympathisanten het pamflet ondertekenen:

https://www.hetroermoetom.nu

Wij nemen weer nieuwe patiënten aan: na een tijd pas op de plaats gedaan te hebben hebben we weer ruimte voor nieuwe patiënten uit Horn en nabije omstreken - wees welkom!

Volgende vakantie: kerstvakantie 2019:

De praktijk is gesloten vanaf maandag 30 december t/m vrijdag 3 januari 2020.

Praktijkhervatting op maandag 6 januari 2020.

Waarneming door Huisartsenpraktijk P van de Ven, Daalakkerstraat 24 Horn tel 581345, www.huisartsvandeven.praktijkinfo.nl

OPGELET: Tijdens de vakantie van onze collegas van Huisartsenpraktijk van de Ven is het bij ons extra druk, en andersom ook: We danken u alvast van te voren voor uw begrip hiervoor.


Kwaliteit

De praktijk is sinds 2007 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Dit betekent dat de praktijk jaarlijks wordt beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg.

Onder andere uit patiëntenenquêtes zijn de onderwerpen voor verbetering  gehaald en vertaald in verbeterplannen.

In juni 2018 zijn we weer glansrijk geslaagd! Dit jaar gaan we ons onder andere weer inspannen om de bereikbaarheid en kwaliteit te verbeteren.

In mei 2020 vindt er weer een nieuwe beoordeling plaats.

We willen graag continu werken aan kwaliteitsverbetering; we zijn daarom altijd benieuwd naar uw tips/opmerkingen en ook klachten.


Huisartsenpraktijk Saes heeft een nieuwe naam: Huisartsenpraktijk Coene

Het zal even wennen zijn: Huisartsenpraktijk Saes heet vanaf 1 januari 2017 Huisartsenpraktijk Coene.

Godfried Saes is gestopt nadat hij 31 jaar als huisarts in Horn werkzaam was.

De praktijk wordt voortgezet door Sarah Coene, sinds 2005 werkzaam in de praktijk.

Anouk Heetkamp, huisarts, zal vanaf die datum werkzaam zijn bij Huisartsenpraktijk Coene.