Actualiteit: 
Vragen over het coronavirus? Klik hier
Omwille van de corona werken we even anders. Kijk even bij het kopje Corona.

Wandelgroep in Leudal voor mantelzorgers van mensen met dementie
: klik op de knop rechts boven.

Binnenkort hebben we weer iemand in opleiding:
Van 14 september tot half november mogen we weer een co-assistent verwelkomen, Nicolle Lardenoije. Gedurende 8 weken draait zij onder begeleiding volwaardig mee in de praktijk. Help ons haar het prachtige huisartsenvak leren!

Wij nemen weer nieuwe patiënten aan: na een tijd pas op de plaats gedaan te hebben hebben we weer ruimte voor nieuwe patiënten uit Horn en nabije omstreken - wees welkom!

Volgende vakantie: Zomervakantie 2020
De praktijk is gesloten vanaf maandag 21 december t/m vrijdag 25 december 2020.
Praktijkhervatting op maandag 28 december 2020.
Waarneming door Huisartsenpraktijk Diederen (voormalig van de Ven), Daalakkerstraat 24 Horn tel 581345, https://huisartsenpraktijkdiederen.nl/ OPGELET: Tijdens de vakantie van onze collega's van Huisartsenpraktijk Diederen is het bij ons extra druk, en andersom ook: We danken u alvast van te voren voor uw begrip hiervoor.

Kwaliteit
De praktijk is sinds 2007 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Dit betekent dat de praktijk drie jaarlijks wordt beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg.
Onder andere uit patiëntenenquêtes zijn de onderwerpen voor verbetering  gehaald en vertaald in verbeterplannen.
In juni 2018 zijn we weer glansrijk geslaagd! Dit jaar gaan we ons onder andere weer inspannen om de bereikbaarheid en kwaliteit te verbeteren.
In mei 2021 vindt er weer een nieuwe beoordeling plaats.
We willen graag continu werken aan kwaliteitsverbetering; we zijn daarom altijd benieuwd naar uw tips/opmerkingen en ook klachten.

Huisartsenpraktijk Saes heeft een nieuwe naam: Huisartsenpraktijk Coene
Het zal even wennen zijn: Huisartsenpraktijk Saes heet vanaf 1 januari 2017 Huisartsenpraktijk Coene.
Godfried Saes is gestopt nadat hij 31 jaar als huisarts in Horn werkzaam was.
De praktijk wordt voortgezet door Sarah Coene, sinds 2005 werkzaam in de praktijk.
Anouk Heetkamp, huisarts, zal vanaf die datum werkzaam zijn bij Huisartsenpraktijk Coene.