Actualiteit: 

Donderdag 29.04, donderdag 27.05 en dinsdag 13.07 is de praktijk uitzonderlijk na 12 uur gesloten voor alle andere zorg ivm het zetten van corona vaccinaties. Voor spoed graag contact opnemen met Huisartsenpraktijk Diederen.

We hebben weer een co-assistent (6de jaars geneeskunde student, vanuit de opleiding in Maastricht). Ise van Oss komt vanaf 6 april gedurende 8 weken kennis maken met de huisartsengeneeskunde. We wensen haar een leerrijk stage toe en rekenen op jullie om ons daarbij te helpen.


Loverboys, huiselijk geweld, mensenhandel - ook in Horn en Leudal.
Meer weten, kijk op www.helseliefde.nl
16 Juni 2021 Jaarlijks Symposium in Horn


Uitbreiding samenwerking:
Sinds 1 januari heeft de praktijk een nieuwe naam: Huisartsenpraktijk Coene-Heetkamp. Mevr. Coene en Mevr. Heetkamp zijn samen de uitdaging aangegaan de praktijk te runnen. Voor de patiënten zal er niets veranderen, ze blijven samen dezelfde zorg leveren.

Vragen over het coronavirus? Klik hier
Omwille van de corona werken we even anders. Kijk even bij het kopje Corona.

Wandelgroep in Leudal voor mantelzorgers van mensen met dementie
: klik op de knop rechts boven.

Wij nemen weer nieuwe patiënten aan: na een tijd pas op de plaats gedaan te hebben hebben we weer ruimte voor nieuwe patiënten uit Horn en nabije omstreken - wees welkom!

Volgende vakantie: meivakantie 2021
De praktijk is gesloten vanaf maandag 03 mei t/m vrijdag 7 mei 2021.
Praktijkhervatting op maandag 10  mei 2021.
Waarneming door Huisartsenpraktijk Diederen (voormalig van de Ven), Daalakkerstraat 24 Horn tel 581345, https://huisartsenpraktijkdiederen.nl/ OPGELET: Tijdens de vakantie van onze collega's van Huisartsenpraktijk Diederen is het bij ons extra druk, en andersom ook: We danken u alvast van te voren voor uw begrip hiervoor.

01-06-2018 Kwaliteit
De praktijk is sinds 2007 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Dit betekent dat de praktijk drie jaarlijks wordt beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg.
Onder andere uit patiëntenenquêtes zijn de onderwerpen voor verbetering  gehaald en vertaald in verbeterplannen.
In juni 2018 zijn we weer glansrijk geslaagd! Dit jaar gaan we ons onder andere weer inspannen om de bereikbaarheid en kwaliteit te verbeteren.
In mei 2021 vindt er weer een nieuwe beoordeling plaats.
We willen graag continu werken aan kwaliteitsverbetering; we zijn daarom altijd benieuwd naar uw tips/opmerkingen en ook klachten.

01-01-2017 Huisartsenpraktijk Saes heeft een nieuwe naam: Huisartsenpraktijk Coene
Het zal even wennen zijn: Huisartsenpraktijk Saes heet vanaf 1 januari 2017 Huisartsenpraktijk Coene.
Godfried Saes is gestopt nadat hij 31 jaar als huisarts in Horn werkzaam was.
De praktijk wordt voortgezet door Sarah Coene, sinds 2005 werkzaam in de praktijk.Anouk Heetkamp, huisarts, zal vanaf die datum werkzaam zijn bij Huisartsenpraktijk Coene.