Actualiteit: 

Petra Peters, onze praktijk ondersteuner, is langdurig ziek. Wij zijn hard op zoek naar vervanging en vragen voor jullie geduld en begrip dat afspraken bij haar vervangers mogelijks op andere dagen en tijdstippen zijn dan jullie gewend zijn. Voorlopig komen Ingeborg en Judith ons uit de brand helpen.

We hebben weer een co-assistent (6de jaars geneeskunde student, vanuit de opleiding in Maastricht). Freddie Theelen komt vanaf 31 mei gedurende 5 weken kennis maken met de huisartsengeneeskunde. We wensen haar een leerrijk stage toe en rekenen op jullie om ons daarbij te helpen.

01-07-2021 Kwaliteit
De praktijk is sinds 2007 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit betekent dat de praktijk drie jaarlijks wordt beoordeeld op de kwaliteit van de geleverde zorg. Onder andere uit patiëntenenquêtes zijn de onderwerpen voor verbetering  gehaald en vertaald in verbeterplannen.
In juni 2021 zijn we weer glansrijk geslaagd! Dit jaar gaan we ons onder andere weer inspannen om de bereikbaarheid en kwaliteit te verbeteren. In mei 2024 vindt er weer een nieuwe beoordeling plaats.
We willen graag continu werken aan kwaliteitsverbetering; we zijn daarom altijd benieuwd naar uw tips/opmerkingen en ook klachten.

Volgende vakantie: Zomervakantie 2021
De praktijk is gesloten vanaf maandag 16 augustus t/m vrijdag 3 september 2021.
Praktijkhervatting op maandag 6 september 2021.
Waarneming door Huisartsenpraktijk Diederen (voormalig van de Ven), Daalakkerstraat 24 Horn tel 581345, https://huisartsenpraktijkdiederen.nl/ OPGELET: Tijdens de vakantie van onze collega's van Huisartsenpraktijk Diederen is het bij ons extra druk, en andersom ook: We danken u alvast van te voren voor uw begrip hiervoor.

Wij nemen weer nieuwe patiënten aan: na een tijd pas op de plaats gedaan te hebben hebben we weer ruimte voor nieuwe patiënten uit Horn en nabije omstreken - wees welkom!

01-01-2021 Uitbreiding samenwerking:
Sinds 1 januari 2021 heeft de praktijk een nieuwe naam: Huisartsenpraktijk Coene-Heetkamp. Mevr. Coene en Mevr. Heetkamp zijn samen de uitdaging aangegaan de praktijk te runnen. Voor de patiënten zal er niets veranderen, ze blijven samen dezelfde zorg leveren.

01-01-2017 Huisartsenpraktijk Saes heeft een nieuwe naam: Huisartsenpraktijk Coene
Het zal even wennen zijn: Huisartsenpraktijk Saes heet vanaf 1 januari 2017 Huisartsenpraktijk Coene.
Godfried Saes is gestopt nadat hij 31 jaar als huisarts in Horn werkzaam was.
De praktijk wordt voortgezet door Sarah Coene, sinds 2005 werkzaam in de praktijk. Anouk Heetkamp, huisarts, zal vanaf die datum werkzaam zijn bij Huisartsenpraktijk Coene.