PraktijkOndersteunersHuisarts (POH)

WE WERKEN NU ANDERS IVM CORONA- KIJK BIJ HET KOPJE CORONAVIRUS  VOOR MEER INFORMATIE


In onze praktijk werken  Mieke van Cruchten-Schmits en Petra Peters als praktijkverpleegkundigen (POH-S). Zij hebben eigen spreekuren waar zij diabetes, hart en vaatziekten, astma en COPD opvolgen en behandelen. Verder doen zij huisbezoeken in het kader chronische ziektes, ouderenzorg en palliatieve zorg. Dit alles in nauw overleg met de huisartsen.

Marianne van der Vegt is onze praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), zij werkt gedetacheerd vanuit MetGGZ. Zij heeft op dinsdag en donderdag ochtend een eigen spreekuur voor mensen die psychische en/of sociale ondersteuning kunnen gebruiken.

Sinds de zomer van 2018 hebben we ook een praktijkondersteuner Management (POH-M), Denise Derks, die ons ondersteunt in de administratie.


"Wie durft te verdwalen vindt nieuwe wegen" -Erasmus