Praktijkassistentes

WE WERKEN NU ANDERS IVM CORONA  - KIJK BIJ HET KOPJE CORONAVIRUS  VOOR MEER INFORMATIE

De assistentes  Ka├»ya Timmermans,  Nicole Niessen en Gemma Dings zijn opgeleid om een praktijk mede te organiseren, adviezen te geven bij veel voorkomende medische vragen en medische handelingen te verrichten. Dit enkel na of in overleg met de huisarts.


Als u de praktijk belt krijgt u hen als eerste te spreken. Zij zullen u enkele vragen stellen om samen met u te kijken wanneer en door wie u het best en snelst geholpen kan worden. Ze zijn hiervoor opgeleid en hebben de opdracht om dit te doen. Om onnodige wachttijden te voorkomen vragen wij u om hieraan mee te werken.

De consulttijd is 10 minuten. Dit is bedoeld voor een persoon met een klacht. Indien u meerdere klachten wenst te bespreken of denkt voor een afspraak meer tijd nodig te hebben, gelieve dit bij de assistente kenbaar te maken.

Dagelijks tussen 8.00 - 10.00 uur kunt u bij hen terecht om bloed te prikken, u moet hier wel een afspraak voor maken.
Dagelijks tussen 10.00 - 12.30 en 13.30 - 14.00 uur kunt u bij hen, op afspraak, terecht voor onderstaande handelingen en onderzoeken. Wij vragen u om zelf altijd te bellen voor de uitslagen van onderzoeken, maak hier een concrete afspraak over met de assistente tijdens uw bezoek.


 • suiker prikken

 • urinecontroles

 • zwangerschapstesten

 • bloeddrukcontroles (eenmalig, halfuursmetingen, 24-uursmetingen)

 • spuiten laten zetten

 • oren uitspuiten

 • wondzorg

 • hechtingen verwijderen

 • wrattenbehandelingen

 • gehoortesten

 • meting van de bloedvaten in de benen (Enkel/Arm Index)

 • Compressie-therapie

 • longfunctieonderzoek

 • hartfilmpjes (ECG) en hartkastjes (Holter)

 • Uitstrijkje t.b.v. BVO

"Als je loslaat heb je twee handen vrij" - Loesje